Toimitusehdot

LUT-Yliopiston (Y-tunnus 0245904-2) (jäljempänä ”kauppias”) verkossa toimivasta
LUTShop-verkkokaupasta (jäljempänä ”LUTShop”) voivat rekisteröityneet ja
rekisteröitymättömät asiakkaat (jäljempänä ”Asiakas”) tilata tuotteita, julkaisuja ja palveluita.
Näitä yleisiä toimitusehtoja niihin tuotetiedoissa tehtyine tarkennuksineen (jäljempänä
”Yleiset ehdot”) sovelletaan LUT-Yliopiston ja Asiakkaan välillä LUTShopin välityksellä
tapahtuvassa kaupankäynnissä. Lähettämällä tilauslomakkeen Asiakas hyväksyy nämä
Yleiset ehdot siinä muodossa, kun ne ovat voimassa tilauslomakkeen lähetyshetkellä ja
sitoutuu noudattamaan niitä.

Kauppiaan yhteystiedot
LUT-YLIOPISTO
LUTSHOP
Postiosoite:
PL 20
53851 LAPPEENRANTA
Käyntiosoite:
Yliopistonkatu 34
53850 LAPPEENRANTA
Email: lut.shop(@)lut.fi
Y-tunnus: 0245904-2

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot
Asiakas voi tunnistautua LUTShopissa joko rekisteröitymällä tai LUT-Yliopiston tunnuksilla,
jos hänellä on ne käytössä. Rekisteröityminen LUTShopiin on maksutonta ja vapaaehtoista.
Myös rekisteröitymätön Asiakas voi tehdä tilauksen. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas
täyttää lomakkeelle omat yhteystietonsa ja valitsee käyttäjätunnukselle henkilökohtaisen
salasanan. Käyttäjätunnuksena on sähköpostiosoite. LUT-Yliopiston tunnuksen haltijoiden
ei tarvitse rekisteröityä, vaan käyttäjätunnus ja salasana tulevat LUT-Yliopiston
kirjautumisjärjestelmän kautta.
Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.
Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot.
Kauppiaalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun
lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.
Kauppias ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa,

etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tiedot poistetaan
asiakasrekisteristä, kun niitä ei enää tarvita. Tarkemmin kohdasta tietosuojaseloste.

2. Tilaaminen
Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta lutshop.lut.fi ostoskorin kautta. Kaikki
tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet.
Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen
yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan
käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

3. Maksutavat
Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla
yhteydellä. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail
Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj
näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail
Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan
ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com
Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n
korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard) sekä MobilePay-palvelun.

4. Hinnat ja arvonlisävero
Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä
verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki
hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin
voimassa olevan arvonlisäveron.
Mahdollinen toimituslisä on tilauskohtainen ja näkyy tilauksen yhteydessä ennen tilauksen
vahvistamista

5. Toimitusaika ja -tapa
Asiakas voi noutaa tuotteen LUTShopin noutopisteistä tai tuote voidaan toimittaa
Asiakkaalle postitse Postin välityksellä. Noutopiste on mainittu tuotetiedoissa.

Mikäli tuote on varastossamme, on arvioitu toimitusaika kolmesta seitsemään (3-7)
työpäivää. Joissakin tuotteissa toimitusaika voi kuitenkin olla seitsemästä neljääntoista (7-
14) työpäivää.
Mikäli Asiakas ostaa tuotteita, joille LUTShop on ilmoittanut eri toimitusajat, toimitetaan
tilaus pisimmän ilmoitetun toimitusajan mukaisesti.
Emme toimita tuotteita Suomen ulkopuolelle.

6. Palautukset ja vaihdot ja tuotevirheet
Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus
Vaihto- ja palautusoikeus alkaa tuotteen, julkaisun tai palvelun vastaanottamisesta. Emme
vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautettavan/vaihdettavan
tuotteen ja alkuperäisen tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin sitä
vastaanotettaessa. Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa
palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.
Tuotteiden palautuksista on aina sovittaja erikseen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta
ottamaan yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista.

7. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja
virhetilanteet
Kauppias tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja
keskeytymätöntä. Kauppiaalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen,
uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon
kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli
lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan
niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Mahdollisten tuotevirheiden osalta asiakkaan on ilmoitettava virheestä LUT:lle
kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.
LUTShop korvaa virheen kuluitta pääsääntöisesti toimittamalla tilalle virheettömän
tuotteen. Jos tämä ei ole mahdollista, LUT palauttaa tuotteesta asiakkaan maksaman hinnan
asiakkaan antamalle tilille saatuaan viallisen tuotteen asiakaspalautuksena.
Kauppias ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien
tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä
tai näissä palveluissa olevista virheistä. Kauppias ei myöskään vastaa virheistä, jotka
johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai
jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

8. Tietoturva
Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien
tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kauppias säilyttää kaikki
asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Kauppias järjestää
verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet
Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja
verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne
eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vahingonkorvausvastuu
Kauppias vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on
tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on
Kauppiaan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti
perityt kustannukset.
Kauppias ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai
välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai
virheistä.

11. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kauppiaan verkkokauppaan liittyvistä
velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti
haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä,
lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä
häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa
kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa
ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta
esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on
mahdollista.

12. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen
Kauppias on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja
ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13. Riitojen ratkaisu
Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti
keskinäisin neuvotteluin. Kaikissa tähän sopimukseen tai sen perusteella toimitettuihin
tuotteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa tulee ottaa ensiksi yhteyttä LUTShopin
asiakaspalveluun lut.shop(@)lut.fi.
Asiakkaalla on myös oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi
Suomen lakia noudattaen.